INFORMACJA

W dniu 18.05.2018r. tj. piątek,

Biuro Miejskiej Spółki Komunalnej w Imielinie

będzie czynne do godziny: 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

KOMUNIKAT O PRZEDŁUŻENIU OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

Miejska Spółka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 2180) do dnia 9  czerwca 2018 r. na terenie miasta Imielin został przedłużony termin obowiązywania dotychczasowych taryf dla wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dotychczasowa dopłata Urzędu Miasta Imielin w wysokości 1,30 zł brutto do 1 m3 ścieków.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów prawa w zakresie gospodarki wodno- ściekowej nowa taryfa, będzie obowiązywać od dnia zatwierdzenia jej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „WODY POLSKIE” - nową instytucję, która zatwierdza nowe taryfy za wodę i ścieki. 
Nowe taryfy będą obowiązywać przez 3 lata od daty ich wprowadzenia. 

 

               

Miejska Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 24 października 2007 roku przez Miasto Imielin z wysokością kapitału 200.000,00 zł. Spółka rozpoczęła działalność od 1 listopada 2007 roku. W wyniku zmian kapitałowych od 2010 roku kapitał spółki wynosi 5.694.500,00 zł. Jedynym udziałowcem spółki jest miasto Imielin.

                                                                                            

W związku z otrzymaną statuetką strażnika jakości wody i 10 lat działalności naszej spółki zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych linki poniżej:

http://www.imielin.pl/pl/205/3150/to-juz-1-lat-dzialalnosci-miejskiej-spolki-komunalnej-.html

https://www.youtube.com/watch?v=sfmu-AYqrMY

https://www.youtube.com/watch?v=L2_y0pTRMzg

https://www.youtube.com/watch?v=BaPjl-BDIjY

Zapraszamy do odwiedzenia linku Urzędu Miasta Imielin, miło nam poinformować, że pracownicy naszej spółki również mają w tym swój udział:

 http://www.imielin.pl/pl/205/2882/imielin-znow-na-szczycie-.html