logo ue flaga1 300x182

 

 

NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW OD DNIA 24 KWIETNIA 2024 ROKU    [ LINK PONIŻEJ ]

OGŁOSZENIE w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

I N F O R M A C J A !

Na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zamieszczamy informację o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Imielin na okres 3 lat.

Decyzja i taryfa C.RZT.70.14.2024

*****************************************************************************


Ogłoszenie

Miejska Spółka Komunalna sp. z o. o. w Imielinie zatrudni pracowników sezonowych do prac komunalnych związanych z utrzymaniem porządku oraz pielęgnacji terenów zielonych. Wymagania: znajomość posługiwania się sprzętem ogrodniczym (kosiarki, kosy spalinowe, nożyce do przycinania żywopłotów), wysoka kultura osobista, zaangażowanie i odpowiedzialność.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.Więcej informacji w Biurze Obsługi Klienta (41-407 Imielin, ul. Imielińska 87) lub pod
nr telefonu: 32 22 55 676 / 609 800 727

kosa


CENY WODY I ŚCIEKÓW OBOWIAZUJĄCE DO DNIA 23 KWIETNIA 2024 ROKU
 

Przypominamy o zmianie cen za wodę i ścieki

Szanowni Klienci!

Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. w Imielinie przypomina że zgodnie z zatwierdzoną w dniu 16 kwietnia 2021 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE trzyletnią taryfą na wodę i ścieki, z dniem 15 maja 2023r.  rozpocznie się trzeci okres obowiązywania taryfy i zmienią się ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.

W związku z powyższym w okresie od 15 maja 2023r. do czasu zatwierdzenia nowej taryfy w 2024 roku obowiązywać będą następujące ceny i stawki opłat:

- cena wody  - 8,04 zł/m³ netto

- stawka opłaty abonamentowej – 9,18 zł/m-c netto

- cena ścieków - 8,77 zł/m³ netto

Z dniem 15 maja 2023r.  zakończył się okres realizacji dopłat do ceny ścieków przez Miasto Imielin.

 

W razie awarii wodociągowej trwającej dłużej niż 12 godzin zgodnie z regulaminem

dostarczania wody o odbioru ścieków uchwalonym przez Radę Miasta Imielin

zawiadamiamy, że zastępczy punkt poboru wody znajdyje się na oczyszczlni ścieków w

Imielinie przy ul. Wandy 44d

                                                                                                                                                                                                                   

 
  

 

                                                

Linki do obejrzenia o naszej spółce

http://www.imielin.pl/pl/205/3150/to-juz-1-lat-dzialalnosci-miejskiej-spolki-komunalnej-.html

https://www.youtube.com/watch?v=sfmu-AYqrMY

https://www.youtube.com/watch?v=L2_y0pTRMzg

https://www.youtube.com/watch?v=BaPjl-BDIjY

Zapraszamy do odwiedzenia linku Urzędu Miasta Imielin, miło nam poinformować, że pracownicy naszej spółki również mają w tym swój udział: http://www.imielin.pl/pl/205/2882/imielin-znow-na-szczycie-.html 

https://www.imielin.pl/pl/205/3754/imielin-w-pierwszej-piatce-wsrod-gmin-miejskich.html

https://www.youtube.com/watch?v=0jpP6Q166ys&feature=emb_title