W związku z wzrostem zachorowań na koronawirusa Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. wprowadza z dniem 26 października 2020 r. zmianę sposobu pracy biura obsługi oraz sposobu odczytu liczników wodomierzy. 

Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wzrostu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) informuje o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować iż: 

od dnia 26 października 2020 roku do odwołania:

- Biuro Obsługi Klienta przy ul. Imielińskiej 87 będzie przyjmować interesantów tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem biura obsługi, ewentualna wizyta w biurze wymaga przestrzegania reżimów wynikających z obowiązujących rozporządzeń dot. ochrony przed covid-19.

- Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości.

W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o: 

- telefoniczne lub pocztą elektroniczną podawanie odczytów wodomierzy,

- skorzystania za pośrednictwem strony internetowej www.msk-imielin.pl z Internetowego Biura Obsługi, umożliwiającego podawanie odczytów oraz załatwienie innych formalności poprzez formę elektroniczną.

- Odczyty radiowe będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.

- Utrzymana zostaje wymiana starych wodomierzy na wodomierze radiowe po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wymiany. 

- Utrzymane zostaje plombowanie podliczników po uprzednim umówieniu się przez telefon.

Pozostali pracownicy utrzymania obsługi sieci wod-kan pracują normalnie i są dostępni przez telefon. 

SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE, POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ I PRZEZ EBOK 

Zaznaczamy, że przedmiotowe działanie ma wyłącznie charakter prewencyjny – Przedsiębiorstwo mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak ich naszych klientów   w ten sposób ma na celu ograniczenie do minimum bezpośredni kontakt.

 

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób pracy biura obsługi klienta oraz dotychczasowy sposób odczytów zostanie przywrócony. 

                                                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                           Marek Jędrysik      

 


W razie awarii wodociągowej trwającej dłużej niż 12 godzin zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odbioru ścieków uchwalonym przez Radę Miasta Imielin zawiadamiamy, że zastępczy punkt poboru wody znajduje się na oczyszczalni ścieków w Imielinie przy ul. Wandy 44d 

       

 

              


                                                        UWAGA NOWA OFERTA NASZEJ SPÓŁKI: 

                            


      

Linki do obejrzenia o naszej spółce

http://www.imielin.pl/pl/205/3150/to-juz-1-lat-dzialalnosci-miejskiej-spolki-komunalnej-.html

https://www.youtube.com/watch?v=sfmu-AYqrMY

https://www.youtube.com/watch?v=L2_y0pTRMzg

https://www.youtube.com/watch?v=BaPjl-BDIjY

Zapraszamy do odwiedzenia linku Urzędu Miasta Imielin, miło nam poinformować, że pracownicy naszej spółki również mają w tym swój udział: http://www.imielin.pl/pl/205/2882/imielin-znow-na-szczycie-.html 

https://www.imielin.pl/pl/205/3754/imielin-w-pierwszej-piatce-wsrod-gmin-miejskich.html

https://www.youtube.com/watch?v=0jpP6Q166ys&feature=emb_title