W związku z epidemią koronawirusa Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. wprowadza z dniem 18 listopada 2021 r. zmianę sposobu pracy biura obsługi. 

Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wzrostu przypadków zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) informuje o wprowadzeniu zasad związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować, iż: 

od dnia 18 listopada 2021 roku do odwołania:

- Biuro Obsługi Klienta przy ul. Imielińskiej 87 będzie przyjmować interesantów tylko pojedynczo po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie,  z wymogiem przestrzegania reżimów wynikających z obowiązujących rozporządzeń dot. ochrony przed covid-19: obowiązkowa maseczka i dezynfekcja rąk.

- Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy w dalszym ciągu nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości.

W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o: 

- telefoniczne lub pocztą elektroniczną podawanie odczytów wodomierzy,

- skorzystania za pośrednictwem strony internetowej www.msk-imielin.pl z Internetowego Biura Obsługi, umożliwiającego podawanie odczytów oraz załatwienie innych formalności poprzez formę elektroniczną.

- Odczyty radiowe będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.

- Utrzymana zostaje wymiana starych wodomierzy na wodomierze radiowe po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wymiany. 

- Utrzymane zostaje plombowanie podliczników po uprzednim umówieniu się przez telefon.

 

O ILE JEST TO MOŻLIWE SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE, POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ I PRZEZ EBOK 

Zaznaczamy, że przedmiotowe działanie ma wyłącznie charakter prewencyjny –

 

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                           Marek Jędrysik