Imielin 2017-06-06

WYNIKI ANKIETY MSK

Dostarczono do naszych klientów około 1800 ankiet z fakturami za wodę i ścieki.

Ankieta była również dostępna na stronie internetowej MSK Imielin. Ankietę przeprowadzono w miesiącach kwietniu i maju bieżącego roku.

Wpłynęło do spółki 99 wypełnionych ankiet z tego 85 nie zawierały negatywnych uwag do zadanych w ankiecie pytań. W 10 ankietach odpowiedź na jedno z pytań była negatywna w 4 ankietach na co najmniej dwa pytania była odpowiedź negatywna:

- jedna uwaga dotyczyła „braku windy w MSK”

- jedna uwaga dotyczyła  wysokich cen za wodę i ścieki

- dwie uwagi, że strona internetowa jest nieczytelna

- pięć uwag, że sposób powiadamiania o przerwie w dostawach wody jest nieskuteczny

- trzy uwagi dotyczyło braku sprawności przy usuwaniu awarii wodociągowych

- jedna uwagi dotyczyły braku jakościowych parametrów dostarczanej wody

- trzy uwagi dotyczyły braku załatwienia spraw w oczekiwanym czasie.

Na ankietę odpowiedziało 5,5 % naszych klientów, z dostarczonych ankiet 86% nie miało uwag do działalności spółki i oceniło ją w sposób wzorowy lub zadowalający, 10% miało jedną uwagę negatywną na 15 zadanych pytań, 4% wnosiło co najmniej dwie oceny negatywne do naszej działalności.

Dziękujemy za udział w ankiecie i pozytywną ocenę naszej działalności, poruszone i zgłoszone uwagi postaramy się eliminować, żeby w sposób ciągły poprawiać jakość naszych usług.

 ANKIETA

W następnych badaniach jakości naszych usług liczymy na większe zainteresowanie naszych klientów.

Ankieta PDF