Chusteczki wersja ostateczna

 

PRZECZYTAJ: Odpadom w kanalizacji mówimy stanowcze: NIE!!!

 

PAMIĘTAJ KANALIZACJA I TOALETA TO NIE ŚMIETNIK

Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzny jak i zewnętrzny system  kanalizacji i stać się przyczyną poważnych awarii.

                                     

Do toalety nie należy wrzucać:

    -odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien itp., nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

  -  materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.

  -  części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie takich jak: rękawice gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

   - środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do uszu itp.

   - włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.

  -  ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach w zwartą masę.

   - igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia chorobami

  - lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

   - kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Co powoduje konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

   -odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

   - substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych.

   - odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek. 

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych awarii. Może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. 

Informujemy, że w przypadku awarii systemu, do której dojdzie w wyniku wrzucenia do toalety w/w odpadów dojdzie do awarii systemu, właściciel nieruchomości zostanie obciążony kosztami jej usunięcia.

 


                 

W razie awarii wodociągowej trwającej dłużej niż 12 godzin zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odbioru ścieków uchwalonym przez Radę Miasta Imielin zawiadamiamy, że zastępczy punkt poboru wody znajduje się na oczyszczalni ścieków w Imielinie przy ul. Wandy 44d 

 


 KOMUNIKAT

 

Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. w Imielinie przystępuje w 2018 roku do przyspieszenia prac związanych z wdrożeniem radiowego systemu odczytu wodomierzy. Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności lokatora. Aktualnie spółka planuje wymianę i montaż 2 300 urządzeń na terenie Imielina. Do połowy 2020 roku MSK planuje objąć systemem cały obszar miasta.

Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy spółki nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika. Wystarczy, że podjadą w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.

Samo urządzenie do odczytów zdalnych nieznacznie różni się od standardowego wodomierza. Dodatkowym elementem wyposażenia jest nakładka radiowa dająca możliwość poboru danych z odległości nawet do 300 metrów.

Mieszkańcy, których lokale zostaną objęte montażem nowych wodomierzy, będą informowani o terminach prac korespondencyjnie, telefonicznie lub przez pracownika spółki.

Co istotne, stan licznika wymienianego wodomierza, będzie protokołowany i potwierdzany zarówno przez wykonawcę, jak i właściciela lub zarządcę.

MSK zachęca swoich odbiorców w ustalonych terminach do udostępnienia miejsca monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do liczników, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

Prace będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w wyjątkowych przypadkach można uzgodnić termin do godziny 18.00

Wymiana wodomierza na radiowy odbywa się całkowicie na koszt spółki, mieszkaniec nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.

W ramach wymiany wodomierzy właściciele posesji mogą skorzystać również z możliwości odpłatnej wymiany posiadanego podlicznika na radiowy co należy zgłosić do biura obsługi klienta MSK.

 Od 2 stycznia 2017 roku posiadamy nowy adres mailowy:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Twardość wody w mieście Imielin

Woda SUW Dziećkowice

Woda mieszana

Woda ze studni głębinowej

106 mg CaCO3

270 mg CaCO3

350 mg CaCO3

5,9 st niemieckiego

15 st niemieckich

20 st niemieckich

woda miękka

woda średnio twarda

woda twarda

Jeżeli GPW Katowice nie zawiadamia o czasowym wyłączeniu studni głębinowej to przez większość czasu mamy w Imielinie w sieci wodę mieszaną.

Woda SUW Dziećkowice – 106 mg CaCO3 (5,9 st niemieckiego) – woda miękka

Woda ze studni głębinowej – 350 mg CaCO3 (20 st niemieckich) – woda twarda

Woda zmieszana czyli aktualnie w sieci – 270 mg CaCO3 (15 st niemieckich) – woda średnio twarda

 


 

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 1.07.2015r. dla Klientów korzystających z opcji efaktury istnieje możliwość pobrania jej również z indywidualnego konta eBOK.

Zachęcamy Państwa do korzystania z usługi e-faktury, dzięki której przyczyniają się Państwo do poprawy jakości otaczającego nas środowiska.

Oświadczenie na przesyłania faktur drogą elektroniczną jest do pobrania z linku zamieszczonego poniżej:

http://www.msk-imielin.pl/images/pdf/oswiadczenie_na_przesyl_faktur_elektronicznie.pdf

lub w siedzibie naszej Spółki.

Oświadczenie można składać osobiście przy ul. Imielińśkiej 87 w Imielinie lub w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług.