Drukuj

Cennik:

 

 Taryfa brutto dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 15 maja 2021 do dnia 16 maja 2024 roku

 

Taryfa netto dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 15 maja 2021 do dnia 16 maja 2024 roku

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 29 maja 2018 do dnia 28 maja 2021 roku

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

 

Cennik usług Miejskiej Spółki Komunalnej w Imielinie obowiązujący od 1 marca 2020 roku

 

Kary ustawowe za wykroczenia w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków