Drukuj

Przebudowa wodociągu w ul. Aptecznej wraz z przyłączami:

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Informacja o udzieleniu zamówienia (1)

Informacja o udzieleniu zamówienia (2)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

SIWZ

zał. nr 1 - Formularz ofertowy

zał. nr 2 - Wzór umowy

zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

zał. nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 5 - Wykaz robót

zał. nr 6 - Wykaz osób

 

Przedmiar robót

Zestawienie materiałów

Plan zagospodarowania terenu

Opis techniczny

Bloki oporowe i podporowe

Profil wodociągu

Profil wodociągu 2

Schematy węzłów wodociągowych

Schematy węzłów wodociągowych 2

Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy 2

Przekrój poprzeczny wykopu

BIOZ - Strona tytułowa

BIOZ

Przebudowa wodociągu w ul. Aptecznej wraz z przyłączami