Drukuj

Zakup i dostawa jednej sztuki samochodu ciężarowego dla Miejskiej  Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dokumenty do pobrania:

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia

Wybór_oferty

Poprawiony_zalacznik_nr_1_do_Formularza_Ofertowego

Odpowiedzi_na_pytania_z_10.10.13

do_wszystkich_09.10.13

do_wszystkich_uczestników

SIWZ

zał_1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego
zał_2_ Formularz ofertowy

zał_3_oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

zał_4_oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

zał_5_grupy kapitalowa

zał_6_wzór umowy

zał_7_wykaz wykonanych dostaw