Drukuj

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wandy od węzła zasuw przy ul. Malczewskiego do węzła zasuw przy ul. Poniatowskiego

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

OFERTY

 

DO WSZYSTKICH - 21-02-2019

DO WSZYSTKICH - 20-02-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 - Formularz ofertowy

zał. nr 2 - Wzór umowy

zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

zał. nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 5 - Wykaz robót

zał. nr 6 - Wykaz osób

zał. nr 7 - Grupy kapitałowe

Program funkcjonalno-użytkowy

Mapa poglądowa