Siedziba spółki, Biuro Obsługi Klienta ul. Imielińska 87

 

Jubileusz 10-lecia Spółki 11.01.2018 roku

Oczyszczalnia

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 2013 i 2014 roku.

Pompownie

 

Monitoring kanalizacji sanitarnej

 

 

Monitoring sieci wodociągowej