ZAPYTANIE OFERTOWE DLA BIUR PROJEKTÓW

W związku z planowaną wymianą sieci wodociągowej w mieście Imielin prosimy o przedstawienie oferty cenowej i terminu wykonania dokumentacji technicznej-wykonawczej na zadanie:

'Wymiana wodociągu w ul. Kordeckiego od ul. Liliowej do ul.Hallera"

- wodociąg Ø160 PE długości 243 m

- przyłącza Ø40 PE długości 290 m

Oferty prosimy składać do dnia 20 grudnia 2012 roku w siedzibie naszej spółki w Imielinie ul. Imielińska 87.

Informacji udziela inż. Jacek Kołodziejczyk tel: 32 225 8458, 661141171

Przetargi