Zapytanie ofertowe:

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie metodą odzysku R3 komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Imielinie."

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pytania i odpowiedzi

Zmiana warunków w zapytaniu ofertowym

Pytania i odpowiedzi

Badania osadu i zdjęcia

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Zapytanie ofertowe

Projekt Umowy

Formularz ofertowy PDF

Formularz ofertowy DOCX