Szanowni Państwo

Mając na uwadze ulepszenie naszych usług informujemy, iż Spółka wprowadza nowy system powiadomień SMS. Polegać będzie na przekazywaniu Państwu informacji dotyczących m.in.:

·   braku płatności za wystawioną fakturę z tytułu dostawy wody i/lub odbioru ścieków.

·   przygotowanej do podpisu umowie na dostawę wody i/lub odbioru ścieków.

·   przesyłaniu z wyprzedzeniem na urządzenie, informacji o planowanych przerwach w dostawie wody.

·   przesyłanie niezwłocznie na urządzenie, informacji o nieplanowanych przerwach w dostawie wody.

Aby skorzystać z usługi informacyjnej SMS należy wypełnić oświadczenie:

 

OŚWIADCZENIE_SMS

 

W przypadku rezygnacji z usługi informacyjnej SMS należy wypełnić oświadczenie:

OŚWIADCZENIE_REZYGNACJI_SMS


Aktualizacja numeru telefonu do zgody na usługę informacyjną SMS:

OŚWIADCZENIE_AKTUALIZACJI_NR_SMS

 

Regulamin usługi SMS dostępny jest tu:

REGULAMIN_SMS

 

Oświadczenia można przesłać do Spółki drogą elektroniczną lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Korzystanie z usługi jest nieodpłatne.
Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi SMS w każdym czasie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta.