Imielin 19.12.2017

WYNIKI ANKIETY MSK

    Miejska Spółka Komunalna w Imielinie w okresie od 04.12.2017r. do 18.12.2017r. na stronie internetowej www.msk-imielin.pl przeprowadziła konsultacje społeczną o tematyce włączenie do sieci OSD instalacji fotowoltanicznej przy obiekcie oczyszczalni ścieków w Imielinie. W konsultacjach wzieło udział 4 mieszkańców Imielina

                                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                                 Marek Jędrysik

 

 

- RAPORT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - PDF

- ANKIETA