Regulamin budowy oraz zasad nabywania urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów ze środków własnych

 

Regulamin budowy oraz zasad nabywania urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów ze środków własnych

 

Załącznik nr 1 - Algorytm wynagrodzenia z tytułu nabycia na własność urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie Miasta Imielin, a nieobjętych wieloletnim planem rozwoju i modernizacji: od osób fizycznych lub prawnych, które wybudowały te sieci z własnych środków i są ich właścicielami.

 

Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie warunków budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych i przyłączenia nieruchomości

Załącznik nr 2a - Lista inwestorów

Załącznik nr 2b - Wzór pełnomocnictwa

 

Załącznik nr 3 - Umowa przedwstępna

 

Załącznik nr 4 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

 

Załącznik nr 5_wod - Protokół odbioru technicznego i przekazania urządzeń wodociągowych do eksploatacji

Załącznik nr 5_kan - Protokół odbioru technicznego i przekazania urządzeń kanalizacyjnych do eksploatacji

 

Załącznik nr 6_wod - Protokół odbioru końcowego urządzeń wodociągowych

Załącznik nr 6_kan - Protokół odbioru końcowego urządzeń kanalizacyjnych

 

Załącznik nr 7 - Wniosek o zawarcie umowy przyrzeczonej

Załącznik nr 7a - Lista inwestorów – dotycząca zawarcia umowy przyrzeczonej