KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przez

Miejską Spółkę Komunalną sp. z o. o. w Imielinie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Spółki  – Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o.     z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87  41-407 Imielin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) realizacji ustawowych i statutowych zadań Miejskiej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie  i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Spółki,
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Miejską Spółkę Komunalną sp. z o.o. w Imielinie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO,

- sprostowania danych, na podstawie art. 16  RODO,

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),na podstawie art. 17 RODO

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Miejską Spółkę Komunalną sp. z o.o. w Imielinie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       

                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                                 Marek Jędrysik

 

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.