Ogłoszenie o naborze ofert na zadanie:

 

pt: kompleksowe zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem monitoringu w ramach projektu „ Montaż ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Imielinie”

- Ogłoszenie o wyniku postępowania

- Protokół z otwarcia ofert 29.04.2022

- Formularz Ogłoszenia

- SIWZ

- PFU MSK

 

Przesyłam pytanie do postępowania - Montaż ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Imielinie.

 Zamawiający w SIWZ i w Formularzu Oferty pisze o wymogu 20 lat gwarancji i rękojmi na panele fotowoltaiczne.

W PFU pkt 7.3.1.b Zamawiający pisze o minimum 10 latach gwarancji na panele fotowoltaiczne.

Wykonawca prosi o wskazanie, która wartość jest poprawna?

Era PV Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 33 | 05-860 Płochocin

Odp:

Wartość poprawna jest w SIWZ: 20 lat gwarancji

Dzień dobry,

1. Wykonawca wnosi o umożliwienie zastosowania falowników o większej mocy w konfiguracji 2x50 kW + 1x40 kW.

2. Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia z panelowego o wysokości min 2,5 metra.

Wybudowanie takiego ogrodzenia wymaga dodatkowego pozwolenia na budowę co podniesie koszt inwestycji oraz wydłuży czas jej realizacji.

Wykonawca wnosi o zmianę tego wymogu na wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 2 metry.

3. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji jakim przyłączem dysponuje Zamawiający:

- rodzaj przyłącza (niskie czy średnie napięcie)

- moc umowna przyłącza

Era PV Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 33 | 05-860 Płochocin

Odp:

Ad1. dopuszcza się zamienne zastosowanie inwerterów o innych mocach i liczbie niż wskazane w PFU, należy mieć na uwadze, iż instalacja musi spełniać minimalne wskaźniki mocy i produkcji energii wskazane w załączniku nr 1 do PFU, np. moc instalacji musi wynosić co najmniej 146,16 kWp.

Ad2. wymagane jest wykonania ogrodzenia z panelowego o wysokości min 2,5 metra.

Ad3. -rodzaj przyłącza: niskie

        - moc umowna przyłączeniowa: 105 kW